Enquête

"Alle begin is moeilijk"... een mooi spreekwoord waar we als volwassen mens niet zoveel meer mee willen geconfronteerd worden. 

De enquête waar de starters aan deelnamen, was opgezet om te polsen waarom de gedeelde startersinfo (tijdens proefles, inschrijvingsmail en de gedeelde nuttige info niet ter harte werden genomen of misschien vergeten.  Alles draait om bewustzijn, zo ook de enquête om weer bewust te worden van dezelfde informatie die op verschillende manieren gedeeld werd. De enquête was dus ook opgezet dat als je teveel NEE antwoordde, je terug bij deze basisonformatie kwam.

Tai Ji bij TJM is een weg dat via lichaamswerk het pad naar binnen duidelijk maakt om zo op de diepere lagen te kunnen werken. Het startpunt is en blijft het lichaamswerk om de geest (waarneming en intentie) dieper en subtieler te drijven;  Daarom dat we niet focussen op welness of puur feel good ontspanning.  Er is veel te vinden in dat complexe apparaat dat ons lichaam is, en  dus om er mee aan de slag te gaan op de is er een diepe intentie en sterke inspanning nodig (om los te laten (ook los te laten wat je tegenhoudt)).

Lees even de blogs na:

Feedback op het resultaat:

Het lag een beetje in mijn verwachtingen. Maar algemeen is het besluit dit. 

Meer hulp wensen, zonder zelf iets te doen is een van de grootste illusies die er bestaat en waar veel energie (langs bij kanten) in verloren zal gaan.

Er zijn 3 lesmomenten per week probeer deze zoveel ogelijk te benutten 
Je kan vroeger komen maar ik zie eerder mensen te laat komen.
Alle data van de opfrsidagen waren al lang gekend

Drie logische makkelijke zaken waar jij voor verantwoordelijk bent.  TJM zet de deur open, organiseert de mogelijkheden goed op voorhand, jullie dienen er doorheen te stappen.

Externe factoren zullen de excuses zijn voor het waarom. Goed wetende dat we niet alle externe factoren naast ons kunnen neerleggen, maar dat dient iedereen te ondervinden.
De aanwezigen op de laatste opfrisdag kregen een blad mee en nadien nog een mail, die info is het startpunt en heeft met dit te maken... wat is diep wat is oppervlakkig. Meer info volgt nog. Wat willen echt we echt, door wat laten we ons afleiden?

Zonder eten een les volgen, kan je gerust overleven. En het is eigenlijk nog een interessante uitdaging om te zien hoe snel je afgeleid wordt door zoiets dat zeker niet bedreigend is. Er zijn tradities waar je aan heel extreme zaken wordt blootgesteld (ijsbaden, meerdaags vasten) alvorens de diepere lessen starten. Juist om het lichaam een schock te geven en zien hoe je reacties zijn in  die hormonale toestand. Dus een keer niet eten, probeer het...

Misschien dat je je nu geïrriteerd voelt. Mooi.... Verdwaal niet in die emotie (is ook hormonaal)...  Misschien kan je de vraag stellen, Johan zal dat wel ook gedaan hebben? En trouwens hij heeft ook werk, en familie en dit en dat....  Yep ik ben ook maar zoals jullie.   Ik wil dit niet naar mij trekken, maar het is een natuurlijke reflex om niet eens langs de andere kant te denken. Vandaar dat ik het durf schrijven..

Bon... lichaam en geest , en hoe het lichaam de geest beïnvloedt (hormonaal)  is een van de dingen die we in Tai Ji  heel snel tegenkomen, want in Tai Ji willen juist het hele verhaal andersom... De geest (intentie-aspect) die beïnvloedt het lichaam.....

Dus als die weg je interesseert, zorg dan dat je de nodige tijd kan vrijmaken om te blijven groeien. Intentie is als water....water slijt een bedding uit en de rivier zal deze volgen. En soms neemt het een tijdje om die bedding te vormen. Zo ook om de inspanning en gewoonte te maken om voldoende te trainen.Resultaat van de enquête:

8 vulden de enquête in van de 14 uitgenodigden.


Hoe ervaar je de snelheid waarmee de vorm aangeleerd wordt?

5 vinden het tempo goed
3 een klein beetje te snel maarniet overdreven

Heb je het gevoel dat je moeite hebt om te volgen?

5  Ja
3  neen

Oefen je geregeld thuis? (voor diegenen die JA op de vorige vraag antwoordde)

4 neen. --> deze personen werden naar de startersinfo gebracht
1 ja

Zou extra ondersteuning jou beter kunnen helpen?

1 neen
4 ja