FAQ

1. Kan ik een proefles volgen? Kan ik een les bijwonen?

Er worden in januari en augustus proeflessen georganiseerd zodat je een duidelijker idee krijgt hoe we werken. Nadien kan je dan kiezen of je deelneemt aan de beginnersreeks.

Info vind je hier.

Mocht je dit gemist hebben dan kan je steeds op afspraak een les bijwonen aan de zijlijn, en deelnemen aan enkele oefeningen. Na de les kan je je vragen stellen en kunnen we even praten over jouw motivatie en wat je uit de training wil halen.

2. Wanneer kan ik starten?

Heb je nog geen ervaring, dan starten de nieuwe beginnersreeksen in FEBRUARI en SEPTEMBER. Tracht eerst een proefles bij te wonen.

Heb je ervaring neem dan even contact op zodat we kunnen afstemmen waar je het beste kan aansluiten. Je kan steeds overwegen om nog aan te sluiten tijdens het jaar.

3. Zijn er beperkingen om aan Tai Ji te beginnen?

In het kort.. NEEN.
Het enige wat nodig is, is dat je kan staan en de zachte bewegingen kan meedoen.

Tai ji is van de aarde en dus van en voor iedereen.  Maar niet iedereen functioneert op dezelfde manier. Er bestaat een grote misvatting dat Tai Ji  eerder voor de gezondheid is en dus voor oudere mensen. Het zal zeker ondersteunend werken, maar dat is niet het doel van tai ji.

Jonge mensen hebben de capaciteit sneller te leren en een jong lichaam past zich ook sneller aan. Oudere mensen hebben misschien meer tijd, en misschien ook meer bagage waar ze mee worstelen.

Misschien heb je een goed gevoel voor beweging, dan kan je de vorm heel snel onder de knie krijgen (een paar maanden) maar dan misschien helemaal niet in de diepte gaan maar lekker fysiek blijven. Heb je echter minder talent voor beweging dan kan het langer nemen (tot zelfs een paar jaar) maar vaak vinden deze mensen meer heil in de diepere en subtielere aspecten.

Er is dus geen eenduidige oplossing, veel hangt af van jezelf en hoe je je openstelt om je opnieuw te verbinden met het intelligente systeem dat jouw lichaam is.  Maar wat zeker belangrijk is ongeacht hoe je bent (jong, oud, lenig, stijf, getraumatiseerd of vrij van trauma)... als je met tai ji start, is het in het begin vooral intentie en doorzetting om de vorm (en) te leren. 

4. Tai ji is zo mooi en gracieus, maar nu ik ermee begon, lijkt het zo moeilijk! Hoe kan ik door blijven gaan? 

Dat is inderdaad een gedachte die bij iedereen wel een keer opduikt. Wat je nodig hebt is een gezonde portie geduld, doorzetting en vertrouwen in jezelf.

Het grote doel van tai ji is het leven zelf. Als nieuwe Tai ji-beoefenaar kan je het best eens kijken naar een nieuw leven, een boreling (mens of dier) , een plantje dat net boven de grond uitkomt. Alles is al aanwezig, maar dient nog te groeien. 

Een boreling kan ook niet meteen staan of wandelen, babbelen en denken.  Soortgelijk is het in taiji. Neem de tijd om met de bewegingen vertrouwd te raken. Niet iedereen heeft dezelfde gave om met beweging om te gaan, zoals niet iedereen meteen dezelfde diepgang kan opzoeken en ervaren.  (zie FAQ 3 Zijn er beperkingen om aan Tai Ji te beginnen)

Het enige wat helpt is jouw intentie om door te zetten en te doen, doen, doen. De bewegingen zullen stilaan meer en meer een gewoonte worden.  Zelfs als je het niet zelfstandig zou kunnen, dan is er steeds de groepsflow die jou draagt.

5. Hoe vaak dien ik het best de lessen bij te wonen, of te oefenen?

Een vraag die meteen op het probleem mens en zijn gewoonte stuit.

Bewegingen leren is in eerste instantie voornamelijk doen tot je het kan. Ben je een natuurtalent in beweging dan heb je misschien maar 1 les nodig en geen herhaling of eigen oefenmomenten thuis.  En je hebt mensen die dagelijks wat oefening nodig hebben om een beweging onder de knie te krijgen.  

Maar in tai ji draait het niet om de beweging of het ontspannen. De oefeningen zijn het middel (zoals alle merken en modellen van een wagen), de ontspanning een noodzaak om dieper in de processen te kunnen luisteren (de motor van de wagen ervaren en begrijpen).  Het is nog verder en dieper dan alleen het lichaam op een aangename manier door de ruimte voelen vloeien. Op zich ook al een prestatie en een leuke ervaring, maar dat noemen we de welness van tai ji. Daarmee kan je nog niet per se je gronding beter maken laat staan een ander persoon ontwortelen wat allemaal bij de tai ji hoort.

We luisteren naar de diepere processen die het lichaam van nature maakt om zo de taoïstische principes te onderzoeken. We dienen onze geest naar een andere laag te brengen om die subtielere en meer energetische ervaringen te ontdekken en te begrijpen.  En daarvoor is een regelmaat van training een noodzaak.

Er bestaan vele studies over cognitieve verbetering omwille van tai ji training.  Wederom dat is geen doel maar een cadeau van de tai ji. Een resultaat van een regelmatige training met de juiste inzet en focus.

Maar zoals met alles, hoe meer je iets doet hoe beter je erin wordt. Bij TJM nodigen we iedereen zo vaak mogelijk 2 keer per week te trainen.

6. Zijn er nog andere activiteiten dan les volgen?

Naast de reguliere lessen worden ook workshops en weekends georganiseerd.

Je kan ook meerdaagse workshops volgen bij senior studenten in heel Europa. Of een les bij hen volgen mocht je voor werk of plezier in de nabijheid zijn.

Op jaarbasis kunnen er ook meer sociale activiteiten ingericht worden om de mensen en hun familie op een andere manier bij elkaar te brengen.

7. is het nu Tai Chi of Tai Ji en wat met die hoofdletter?

Als we het allemaal officieel en correct willen houden dan hoort men de pinyin transcriptie te gebruiken. Pinyin is namelijk het schrijfsysteem dat ook aan de jongeren in China wordt aangeleerd.

Chinees traditioneel/vereenvoudigd:  : 太極拳     /    太极拳
Pinyin
: tài jí quán of kortweg tai ji  (de J wordt uitgesproken als de Engelse J in Jezus, dus dz)
Wade-Giles: T'ai4 Chi2 Ch'üan2 hierin zie je dus Tai chi chuan ofte tai chi.

tai ji, met kleine letters, slaat meer op de bewegingsleer. Vaak wordt tai ji nog vergezeld door een derde woord dat het wapen aanduidt. Hierboven zie je:quan wat slaat op vuist (geen wapen).  Je hebt daarnaast nog dao  (breedzwaard)) , jian (zwaard), qiang (speer), shan (waaier) , ......

Tai Ji, met hoofdletters, wordt gebruikt om het breder beeld van tai ji aan te duiden dat zich verder zet in meer filosofische levensbeschouwingen (Taoïsme) en esoterische aspecten. Oude meesters begrepen dat het leven de hoogste vorm van Tai Ji is. En dat we in tai ji ,de taoïstische principes in de praktijk leren ontdekken.

8. Ik deed al eerder aan Tai Ji of andere gevechtsport?

Dat je al een andere training kreeg, kan een voordeel zijn. Maar je mag ook een complete leek zijn. Alle beginners zijn welkom!.

Iedereen die zijn kennis willen verdiepen, is van harte welkom.

Verwacht niet dat de dingen hetzelfde zijn als wat je in het verleden hebt gedaan. Kans is heel reëel dat dat zeker niet zal zijn! Ons onderwijs is gericht op de 'hogere krijgskunsten', net als dat van de goed geïnformeerde oude meesters, en staat soms haaks op de huidige verspreiding van gemakkelijk uit te leggen concepten in de vele externe scholen. We volgen naar beste capaciteit  de Taiji klassiekers.

Kom met een open geest, laat je vooroordelen los over wat wel en niet Tai Ji is. Wees eeuwig de leerling en integreer wat je leert op een integere manier.