Huang XingXian

De 14  belangrijke aandachtspunten van Master Huang
 1. Calmness : use Deep Mind (Xin) to calm and balance the energy.

 2. Suspend the head : empty the neck, send intention (Yi) to top of head.

 3. The gaze is level : use peripheral vision to be aware of left and right.

 4. Loosen and open the chest : ensure breastbone and upper-spine vertical, supporting the hollow space between them.

 5. Sink the shoulders, drop the elbows : shoulder-blades slide down the back to sink the shoulders, shoulder muscles loosen to drop the elbows.

 6. Sacrum central and vertical : lift the perineum slightly, draw the coccyx down and forward and loosen the lower back.

 7. Loosen waist and inguinal regions (Kua) : waist controls the upper-body, inguinal regions are the base of the waist.

 8. Breathe deeply :  breathe in, ribs expand, diaphragm sinks, abdomen in.  breathe out, ribs relax, diaphragm rises, abdomen out.

 9. Three harmonies, internal and external : internal: Spirit (Shen) with Intention (Yi), Intention with subtle energy (Qi), subtle energy with body energy (Jing). – external: shoulders and inguinal regions, elbows and knees, hands and feet.

 10. Hands follow body :  use the trunk to yield and neutralise, the hands follow to protect the trunk and to prepare to attack.

 11. Steps respond to body movements :  change the steps to support body movement.  – hands are like swinging doors; whether you win or lose depends on your steps.

 12. Differentiate empty (Yin) and full (Yang) : meet fullness with emptiness and emptiness with fullness.

 13. Smoothness and continuity :  one thing moves, all things move / co-ordinate upper-body with lower-body / Deep Mind (Xin) and Intention (Yi) determine the speed of the movements / use Intention (Yi) to naturally harmonise the breath with the movements.

 14. Use Deep Mind Intention (Yi), not insensitive strength / relax the body, use Deep Mind Intention, then the senses and feelings will be very responsive.

 1. Kalmte  : gebruik het diepe bewustzijn om de energie rustig en in balans t houden

 2. Verbind het hoofd langs de kruin : maak de nek leeg en houd een intentie in de kruin

 3. Houd de blik horizontaal : gebruik het perifere zicht om bewust te zijn van links en rechts

 4. Houd de borst ontspannen en open : houd het borstbeen en de bovenkant van de ruggengraat verticaal, zodat de holle ruimte ertussen ondersteund wordt

 5. Laat de schouders en ellebogen zakken : de schouderbladen glijden op de rug naar beneden om de schouders te laten zinken, de schouderspieren laten los om de ellebogen te laten vallen

 6. Houd het sacrum centraal en verticaal : til het perineum lichtjes,  trek het staartbeen naar beneden en naar voor en maak de onderrug los

 7. Maak het midden en de liezen (inguinalen) los (de Kua) : het midden stuurt het bovenlichaam, de basis van het midden wordt gevormd door de liezen.

 8. Adem diep :  in : borstkas zet uit, middenrif zakt, buik naar binnen; uit: borstkas ontspant, middenrif stijgt, buik naar buiten

 9. Bestudeer de 3 harmonieën zowel intern als extern : intern: geest en intentie, intentie en subtiele energie, subtiele energie en lichaamskracht/energie; extern: schouders en liezen,  ellebogen en knieën, handen en voeten

 10. .Laat de handen het lichaam volgen : gebruik de romp om te mee te geven en te neutraliseren; de handen volgen om de romp te beschermen, en meteen klaar te maken tot de aanval.

 11. Laat de stappen overeenkomen met de bewegingen van het lichaam : de handen zijn als zwaaiende deuren, of je nu wint of verliest hangt af van hoe je stapt.

 12. Onderscheid leeg (Yin) van vol (Yang): Kom je volheid tegen geef leegte, vind je leegte geef dan volheid

 13. Zoek vloeiend en continu te bewegen : beweegt één deel van het lichaam dan hoort heel het lichaam te bewegen / coördineer onder- met bovenlichaam / diep bewustzijn (Xin) en intentie bepalen de snelheid van de bewegingen / gebruik intentie om op natuurlijke manier de adem en de beweging te harmoniseren

 14. Gebruik diepe intentie, geen brute kracht / ontspan het lichaam; gebruik diepe intentie, zodat de zintuigen en het voelen sterker en subtieler wordt

Foto en Engelse versie uit  Relax, Deep Mind - Tai Ji Basics van Patrick Kelly