Prevent Copying Content

Indeling van een les

Een training bestaat uit 4 delen met elk hun eigen focuspunten, en met het doel om steeds dieper en subtieler te werken.
 1. opwarming 
 2. Vorm studie (Tào lù  套路) : 
 3. partneroefeningen (push hands = Tuīshǒu 推手): 
 4. Meditatie om voorbij ons lichaamsbewustzijn ook het lichaam van de ander te voelen en zo te werken op connectie, intentie en activatie.

Opwarming

De start van de les is het belangrijkste. In dit moment bereiden we onze geest (mind) voor om de buitenwereld meer los te laten en je naar binnen te richten om zo het dieper lichaamsbewustzijn wakker te maken.

Volgende oefeningen gebruiken we

 • ademhalingsoefeningen (voor de startersgroep - eerste paar maanden)
 • 5 Losmaak-oefeningen - Sōng wǔ fǎ - 松五法 (standaard oefening)
 • 8 brocaten qi gong - Bāduànjǐn  qìgōng - 八段锦气功 (sporadisch)

Vormstudie - Tào lù - 套路

Met het losgewerkte, meer ontspannen lichaam, en de dieper gezonken geest (mind), gaan we dan voort in de vormstudie. De vorm wordt alleen gelopen. In de vorm speuren we met het diepere bewustzijn naar elastische kracht en stretch.

De vormen die we aanleren:

 • Korte vorm : YANG 37 volgens Zhèng Mànqīng 郑曼青 
 • Lange vorm : YANG 108volgens Yáng Chéngfǔ 杨澄甫
 • Snelle vorm : quick fist uit de white crane kung fu (Huáng Xìngxián 黃性賢 )

De korte vorm is voor de starters en beginners.
In 5-6 maanden wordt deze korte vorm aangeleerd. De bedoeling is dat je na deze periode de vorm kan volgen in groep.
2 keer per jaar lopen we door alle bewegingen in detail en dat ieder jaar opnieuw. Zo bouw je je ervaring en kennis op.

Het lopen van de korte vorm varieert tussen de 10 à 20 minuten. Afhankelijk van de gebruikte snelheid. OM onze focus langer te kunnen bewaren is er de lange vorm.

De lange vorm kan je aanleren wanneer jij jou klaar voelt. Ook al kan iedereen meteen alles doen, toch is het raadzaam om ongveer 1 jaar met de korte vorm bezig te zijn. De korte vorm komt uit de lange voort.De lange vorm bevat vele herhalingen, en ook enkele meer complexe bewegingen.
De lange vorm wordt in 4-5 maanden aangeleerd. Er wordt 1 keer per jaar van nul gestart zodat nieuwe lange vormers kunnen aansluiten 

Het lopen van de lange vorm varieert tussen de 15 à 40 minuten. 

De snelle vorm is een vorm ontleent aan de witte kraanvogel (white crane) kungfu. Deze werd beoefend door Huáng Xìngxián 黃性賢 voor hij aan tai ji begon. Hij introduceerde deze vorm in onze traditie zodat we met een normale snelheid dienen te bewegen.

Deze vorm kan aangeleerd worden in enkele weken.

Partneroefeningen - Tuī shǒu -  推手

Alleen doen is ook maar alleen ervaren. Bovendien wat we alleen beleven in onze beoefening, gaan we snel als correct bestempelen omdat we de principes vaak te woordelijk willen begrijpen.Echter de taal van tai ji zit vol diepere, soms tegensprekende lagen, die we maar begrijpen als we er ons doorheen worstelen.

De partneroefeningen brengen hier een extra laag van ervaring, die onze kennis en kunde meteen op de proef stellen. Het zogezegde moment van de waarheid ook voor ons Zelf.

Buiten deze toetsende kwaliteit van partneroefeningen, is het doel van partneroefeningen juist om subtieler te werk te gaan en weer buiten ons eigen lichaam te werken via de connectie met de ander.

De basisset van tuī shǒu bestaat uit 8 oefeningen die we kunnen uitbreiden tot 18.

Eens we de basisoefeningen goed kennen, kunnen we stilaan applicaties introduceren. Als jouw connectie en veerkracht niet correct zijn opgebouwd dan ervaar je moeite en harde kracht om de partner te laten bewegen. En de partner ervaart dit als hard en ruw.  Wist je alle pricipes te ervaren dan voelt alles krachtig en elastisch aan, en de partner ervaart het als een leuk gegeven.  Om dit allemaal te beheersen dienen we het concept wú wéi  無為  in praktijk te brengen. Openheid ,eerlijkheid, zelfanalyse, zelfonderzoek komen dan meer en meer op de proppen.

Meditatie

Na de training waarin we heel bewust en op een diepe manier met het lichaam zijn omgegaan, gaan we over tot meditatie. In de beginfase van onze taiji training gebruiken we meditatie eerder om ons bewustzijn terug op en diep in het lichaam te vestigen. 

Nadien gaan we meer de energie 'transformeren'.

 • staande meditatie (gericht op diep lichamelijke sensaties)
 • zittende meditaties
 • 8 paden (energie in het lichaam)
 • 5 wolken (energie in de organen)
 • sfeer : dit i s de basis voor alle verdere en diepere meditaties.

Infomateriaal :

Er zijn video's, teksten en meer. Dit wordt geleidelijk aan verspreid. Ook wordt in de open WhatsApp groep geregeld een suggestie gedeeld. Ervaring is de meester, theorie en bedenkingen zijn afvlakkingen van wat we echt zoeken. (Denk maar aan een emotie beschrijven, iedereen gebruikt andere woorden om eenzelfde essentie te beschrijven). Daarom dat oefenen en ervaren belangrijk is in de weg van tai ji. Alleen dan is de kennis geïntegreerd en gekristalliseerd in jouw leven.
Mocht je echt een boek willen over de vorm, dan kan je een e-book kopen: Relax Deep Mind van Patrick Kelly. https://worldwidepress.org/

Dit boek ligt ook steeds in de les! Voel je vrij om er in te neuzen. Je kan ook de andere boeken aanschaffen.

Volgende boeken kan je ook rechtstreeks bij TJM kopen

 • infinite dao
 • relax deep mind
 • spiritual reality