Algemene Info lessen

Een goede start begint met goed geïnformeerd te zijn.

Op dt blad vind je

 • indeling van een training
 • vakantie en feestdagen
 • infomateriaal over de trainingen
 • workshops
 • trainingslocatie

Indeling van een training

Een training bestaat uit 4 delen met elk hun eigen focuspunten, en met het doel om steeds dieper en subtieler te werken.

 1. opwarming 
 2. Vorm studie (Tào lù  套路) : 
 3. partneroefeningen (push hands = Tuīshǒu 推手): 
 4. Meditatie om voorbij ons lichaamsbewustzijn ook het lichaam van de ander te voelen en zo te werken op connectie, intentie en activatie.

Opwarming

De start van de les is het belangrijkste. In dit moment bereiden we onze geest (mind) voor om de buitenwereld meer los te laten en je naar binnen te richten om zo het dieper lichaamsbewustzijn wakker te maken.

Volgende oefeningen gebruiken we

 • ademhalingsoefeningen (voor de startersgroep - eerste paar maanden)
 • 5 Losmaak-oefeningen - Sōng wǔ fǎ - 松五法 (standaard oefening)
 • 8 brocaten qi gong - Bāduànjǐn  qìgōng - 八段锦气功 (sporadisch)

Vormstudie - Tào lù - 套路

Met het losgewerkte, een meer ontspannen lichaam, en de dieper gezonken geest (mind), gaan we dan voort in de vormstudie. De vorm  wordt alleen gelopen. In de vorm speuren we met het diepere bewustzijn naar elastische kracht en stretch.

De vormen die we aanleren:

 • Korte vorm : YANG 37 volgens Zhèng Mànqīng 郑曼青 
 • Lange vorm : YANG 108volgens Yáng Chéngfǔ 杨澄甫
 • Snelle vorm : quick fist uit de white crane kung fu (Huáng Xìngxián 黃性賢 )

De korte vorm is voor de starters en beginners.
In 5-6 maanden wordt deze korte vorm aangeleerd. De bedoeling is dat je na deze periode de vorm kan volgen in groep. Het is zeker niet de bedoeling om het gevoel te geven dat je na deze periode de korte vorm zelfstandig kan uitvoeren.
2 keer per jaar lopen we door alle bewegingen in detail en dat ieder jaar opnieuw. Zo kan je dus elke keer je begrip verdiepen.

Het lopen van de korte vorm varieert tussen de 10 à 20 minuten. Afhankelijk van de gebruikte snelheid.

De lange vorm kan je aanleren wanneer jij jou klaar voelt.
De lange vorm wordt in 5-8 maanden aangeleerd. Dus we starten 1 keer per jaar van nul om nieuwe mensen te ontvangen in de groep. De lange vorm kent wat meer complexe bewegingen, maar ook een heel pak herhalingen.

Het lopen van de lange vorm varieert tussen de 20 à 40 minuten. 

De snelle vorm is een vorm ontleent aan de witte kraanvogel (white crane) kungfu. Deze werd beoefend door Huáng Xìngxián 黃性賢 voor hij aan tai ji begon. Hij introduceerde deze vorm in onze traditie zodat we met een normale snelheid dienen te bewegen.

Deze vorm kan aangeleerd worden in enkele weken.

Partneroefeningen - Tuī shǒu -  推手

Alleen is maar alleen. Niet uit eenzaamheid, maar eerder uit hoe we dingen ervaren. Wat we beleven als we de zaken alleen beoefenen, kan misschien correct aanvoelen in hoe we de begrippen woordelijk (in ons hoofd begrijpen), maar als we dan samen oefenen voelen we dat de processen onvolledig zijn, of zelfs helemaal niet hoe we dachten dat het hoorde. Daarom dat de oefeningen met 2 belangrijk zijn om het Noorden niet kwijt te raken (ook al lopen we misschien N-O).

Buiten de oriënterende waarde van partneroefeningen, is het doel van partneroefeningen juist om subtiele connectie te leren ervaren. De verschillende 'fasen' die in een aanraking verscholen zitten zodat we weten wat er gebeurt nog voor dat het zich uit. We trainen dus subtiele connectie.

De basisset van tuī shǒu bestaat uit 8 oefeningen die we kunnen uitbreiden tot 18.

Om te testen dat alles goed loopt zijn er applicaties. Als jouw connectie en veerkracht niet correct zijn opgebouwd dan ervaar je moeite en harde kracht om de partner te laten bewegen. Om dit allemaal te beheersen dienen we het concept wú wéi  無為  in praktijk te brengen. Openheid ,eerlijkheid, zelfanalyse, zelfonderzoek komen dan meer en meer op de proppen.

Meditatie

Na de training waarin we heel bewust en op een diepe manier met het lichaam zijn omgegaan, gaan we over tot meditatie. In de beginfase van onze taiji training gebruiken we meditatie eerder om ons bewustzijn terug op en diep in het lichaam te vestigen. 

Nadien gaan we meer de energie 'transformeren'.

 • staande meditatie (gericht op diep lichamelijke sensaties)
 • zittende meditaties
 • 8 paden (energie in het lichaam)
 • 5 wolken (energie in de organen)
 • sfeer : dit i s de basis voor alle verdere en diepere meditaties.

Vakantie- en Feestdagen :


Om continuïteit te bieden, gaan de trainingsmomenten door tijdens de schoolvakanties. Ook is niet iedereen aan de schoolvakantie gebonden.
Indien er geen les zou zijn dat wordt dit duidelijk aangekondigd via website en berichtgeving via mail en/of WhatsApp.

Infomateriaal :

Er zijn video's, teksten en meer. Dit wordt geleidelijk aan verspreid. Ook wordt in de open WhatsApp groep geregeld een suggestie gedeeld. Ervaring is de meester, theorie en bedenkingen zijn afvlakkingen van wat we echt zoeken. (Denk maar aan een emotie beschrijven, iedereen gebruikt andere woorden om eenzelfde essentie te beschrijven). Daarom dat oefenen en ervaren belangrijk is in de weg van tai ji. Alleen dan is de kennis geïntegreerd en gekristalliseerd in jouw leven.
Mocht je echt een boek willen over de vorm, dan kan je een e-book kopen: Relax Deep Mind van Patrick Kelly. https://worldwidepress.org/

Dit boek ligt ook steeds in de les! Voel je vrij om er in te neuzen. Je kan ook de andere boeken aanschaffen.

Volgende boeken kan je ook rechtstreeks bij TJM kopen

 • infinite dao
 • relax deep mind
 • spiritual reality

Workshops:

Naast de wekelijkse trainingen worden heel wat workshops georganiseerd. Deze werken meestal op een specifiek thema. TJM werkt geregeld samen met de Leuvense school,Evenwicht in Beweging (Evinbe).

Mocht je na al deze opportuniteiten nog op je honger zitten, dan kan je overwegen om deel te nemen aan seminaries over gans Europa van collega's uit dezelfde traditie. Het is altijd interessant en verrijkend om te zien hoe andere scholen met andere aspecten werken terwijl we toch allemaal naar hetzelfde toewerken.

Heb je interesse om deel te nemen, laat het dan weten aan jouw lesgever.

intensieve namiddagtrainingen:

Voor wie Iedereen
Doel Uitwerken thema van de lessen in meer detail
Vereiste voorkennis Je volgt lessen in de Yang stijl traditie. Deze sessies spelen direct in op jouw niveau
Frequentie Om d 6 tot 8 weken
Aankondiging Website TJM ; FB ; Uit in Mechelen
Richtprijs 25 EUR

Opfrisdagen: 


Voor wie Meer gericht op beoefenaars met minder dan 5 jaar ervaring.
Doel Aanleren van de basisoefeningen, vormen
Vereiste voorkennis Je volgt lessen in de Yang stijl traditie. Deze sessies spelen direct in op jouw niveau
Frequentie Om d 6 tot 8 weken
Aankondiging Website TJM ; FB ; Uit in Mechelen
Richtprijs 45 EUR

Weekends:

Voor wie Iedereen die dieper wil graven in Tai Ji
Doel Werken rond diepere, subtielere thema's
Vereiste voorkennis Middengroep : Korte vorm kunnen volgen + de eerste 4 basispatronen Gevorderden : Lange vorm kunnen volgen + 8 basispatronen
Frequentie 2 per semester (per niveau)
Aankondiging Website TJM & Evinbe; FB ; Uit in Mechelen
Richtprijs 50 -120 EUR (afhankelijk van het aantal uren/dagen)

Zomerweken:

Voor wie Iedereen die dieper wil graven in Tai Ji
Doel Werken rond diepere, subtielere thema's
Vereiste voorkennis Middengroep : Korte vorm kunnen volgen + de eerste 4 basispatronen Gevorderden : Lange vorm kunnen volgen + 8 basispatronen
Frequentie 2 per niveau
Aankondiging Website TJM & Evinbe; FB ; Uit in Mechelen
Richtprijs 500-800 EUR (afhankelijk van het aantal uren/dagen, dit bevat verblijd onkosten en restauratie)

Trainingslocatie

Onze hoofdplaats waar we trainen is in het hartje van Mechelen. Technische Scholen Mechelen (TSM)

Op google maps staat ook de pin van TJM daar geplaats.

We trainen in hoofdzaak in de kapel , wanneer deze bezet is gaan we in de sportzaal.

Bij goed weer trainen we buiten in het Vrijbroekpark. Achter de kleine vijver niet ver van de tennisvelden.

TSM

In de turnzaal van de TSM (Technische Scholen Mechelen). Dus we dienen rekening te houden met enkele huisregels.
Aangepast Schoeisel :
De school vraagt dat alle organisaties die de zaal huren er op toezien dat buitenschoenen zoveel mogelijk gemeden worden. 
Vlakke zolen, niet te verend zijn de beste schoenen voor Tai Ji. We hebben onze voeten nodig om in te luisteren, en daarvoor dienen ze te kunnen rusten op de grond. Ondanks het verende comfort van loop – en andere sportschoenen, maakt het dat de voet- en beenspieren niet kunnen rusten. Je kan tai ji schoentjes kopen via het internet, en er zijn er ook te verkrijgen via Tai Ji Mechelen (indien in voorraad).
Kleedkamer :
Er is een kleedkamer tot onze beschikking gesteld. Gelieve hier al je persoonlijke spullen achter te laten voor dat je in de turnzaal komt.
Stiptheid :
De deuren gaan open tussen 19u15. Richt liever om vroeger te zijn. Je kan dan nog steeds iets herhalen, oefenen met iemand of jouw vragen stellen. Sta je toch eens voor een gesloten poort, bel dan 0498 68 29 56.
Vervoer:
TSM is makkelijk bereikbaar met fiets, bus of te voet. 
Fietsen, best stallen en vastmaken onder het afdak. Desnoods zet je hem in de fietsenstalling onderaan de trappen. De ingang van de fietsenstalling bevindt zich in de rechterhoek van de speelplaats.
Ben je met de wagen dan kan je gerust op de speelplaats parkeren.
Vrijbroekpark
In het Vrijbroekpark trainen we net achter de kleine vijver. We trainen hier meestal op zaterdagen heel het jaar rond. En in de zomermaanden ook op de wekelijkse lesdagen. Indien we niet buiten trainen (omwille van het weer bvb) dan wordt dit steeds meegedeeld via WhatsApp.
De locatie in google maps is : https://goo.gl/maps/V4233qwCn6oy8VfB9
Andere Items