Tai ji, niet alleen voor ouderen !!

20-07-2023
Een optimale leeftijd waarop men met tai ji kan starten bestaat niet echt. In het Oosten zijn er kinderen van 5j oud die starten.

Maar laten we naar het Westen kijken. Velen vinden pas hun weg naar tai ji als er al een kleine of grote kink in de levenskabel zit (fysieke problemen, stress en burn-out, CVS, ....)  

In deze maatschappij, en onze huidige manier van denken, is dat een vrij normaal gegeven. De mens wordt door de maatschappij nog eerder gedirigeerd waardoor we een reactief wezen zijn in plaats van een proactief wezen. Zeker wanneer het onze lichamelijke en geestelijke gezondheid betreft, dan krijgt alles eerst voorrang.  Naast de maatschappelijke push, is het ook zo dat adolescenten (<20j) eerder raar zullen bekeken worden door hun omgeving, dat volwassenen (20-45 jaar) het nog druk hebben met familie en carrière waardoor deze minder snel de weg naar tai ji vinden. Ja, we zijn jong en energie stroomt  nog vanzelf, dus is er geen nood om aan dat punt te denken....

Toch is het beter om op redelijk jonge leeftijd met taiji te starten. Ik startte op 22 jarige leeftijd. Maar wat zijn goede redenen om jong te starten?

  1. Vroeg begonnen is half gewonnen. Hoe vroeger je start hoe sneller je in de diepte kan werken. Hoe dieper hoe meer je de vruchten van tai ji in je leven mee kan dragen.
  2.  Met toenemende leeftijd verliezen we meer en meer onze hersenplasticiteit. Dit betekent dat het moeilijker wordt om nieuwe zaken aan te leren,  of bepaalde gewoonten en patronen te veranderen. In tai ji gaat het hem net om dat laatste. Bewegen is niet ons doel maar de taoïstische principes ontdekken in de beweging en deze leren toepassen (in de push hands) is een van de doelen op fysiek niveau.
  3. Met ouder worden is ook de focus lichamelijk welzijn. ZO lang mogelijk die krakende wagen laten draaien.
  4. Naast de trage vorm hebben we ook partneroefeningen (Push Hands / Tui shou) die uit de martiale richting komen. Deze oefeningen gebeuren sneller dan de vorm. En bij TJM hebben we ook een snelle vorm voortkomend uit de White Crane kungfu. Dezelfde principes worden hierin gehanteerd.
  5. Het leerproces, de weg die we afleggen met het lichaamswerk, laat toe om zo ook stilaan te kijken in de andere lagen van ons Zijn; de emotionele wereld en het mentaal spirituele.

 Dat is meer het doel van tai ji: de innerlijke verfijning. 

In een volgende blog zal het gezondheidsaspect meer toegelicht worden in relatie tot de hele sfeer van tai ji. Maar om in het kort samen te vatten. Hoe verder je in tai ji geraakt, hoe meer je over middelen beschikt om je leven in balans te brengen.  Als we dan oud worden hebben we dan net datgene dat ons lichaam onderhoud en hoeven we het niet meer et leren.
Niettemin iedereen kan groeien en leren in en van tai ji. 

Dus millennials, tijd om op te staan en eens te komen kijken of lees en bekijk het artikel met video van CNN.