Prevent Copying Content

Extern vs Intern

Tai Ji  is meer dan gewoon bewegen, ontspannen en het het lichaam aansterken. Wat is dat diepere en waar begint heet?
De ademhaling is de poort. Maar als je wat nadenkt, een poort doorgaan is een begin van iets.  De ademhaling is er om controle te krijgen over de oppervlakkige (geëxternaliseerde) zaken; je externe zintuigen, je geuite emoties.  Daar beginnen alle tradities mee die zen en spiritualiteit claimen (terecht of onterecht).

In het systeem dat wij gebruiken is alles wat we doen gericht om onze energie te verfijnen , het essentieel doel van ons bestaan. We krijgen een lichaam voor een heel korte periode en verdwijnen weer van de aarde. De kosmos gaat gewoon door en op die schaal lijkt een mens een dagvlieg te zijn.  Waarom dus negatief zijn, kwaad berokkenen en andere zaken??

Maar wat trachten we te doen in Tai Ji...


De eerste stap is   Diep Bewustzijn scheiden van Oppervlakkig Bewustzijn


Elke traditie heeft woorden en benamingen voor de diepere lagen en essenties die niet vatbaar (letterlijk en figuurlijk) zijn voor ons. Patrick Kelly gebruikt in zijn boeken en uitleg de concepten MIND en CONSCIOUSNESS. In het Nederlands hebben we geen 2 woorden die echt die concepten vertalen.
In TJM gebruiken we het woord bewustzijn om over de 2 te praten, waar PK Mind gebruikt voor de diepere lagen en consciousness voor praktische analyse. Daarom zullen we  Bewustzijn meer gebruiken voor de (Deep) Mind omdat dit de belangrijke essentie is;  ,en bewustzijn (met kleine b mocht je het niet gezien hebben) meer gebruiken voor consciousness.

In het chinees wordt het woord xīn 心 gebruikt wat staat voor hart, kern, essentie, ziel.
松 sōng (losmaken , lossen) is nodig om 心 xīn te vinden.

放松 Fàngsōng. — Ontspan
心灵 xīnlíng. — Ziel

Het Diepe Bewustzijn (Deep Mind) heeft 3 sferen : Etherisch. Astraal. Celestial. Elk van deze 3 lagen heeft een poort in de mens :

Etherische sfeer —> Onderste Dantian 下丹田 (Xià dāntián)
Astrale sfeer —> Middenste Dantian 中丹田 (Zhōng dāntián)
Celestiale sfeer —> Bovenste Dantian 上丹田 (Shàng dāntián)

Het bewustzijn (consciousness) is altijd - wanneer we in het lichaam zijn - een mengeling van Diep Bewustzijn (Deep Mind) en Oppervlakkig Bewustzijn (Superficial Mind) die zich manifesteren. Meestal primeert het Oppervlakkig Bewustzijn en beleven we alles redelijk onbewust (unmindfullness). Het gros van wat we doen draait op het Oppervlakkig Bewustzijn dat zich meer vormt door opbreng, studie, conditionering van maatschappij en ervaring. We worden geduwd en gestuwd zonder 'te checken' of we dit wel echt willen.

Het bewustzijn heeft 3 aspecten - waarneming, intentie, intelligentie. In elke sfeer zijn deze 3 aanwezig.. Vandaar 3 aspecten in 3 sferen = 9 energieniveaus, en die vind je terug in het Taoïsme. Het is het equivalent van de 7 chakra's.

Wanneer je jezelf naar een rustige en stilte toestand brengt (zoals vele meditaties), ben je aan observeren met het aspect waarnemen. Het is moeilijk om in die toestand de diepe en de oppervlakkige geest van elkaar te scheiden. Ze lijken één geheel voor een ongetraind persoon.  Wat zijn de eerste stappen?

Scheid eerst diep van oppervlakkig door oppervlakkig te verminderen.

  • Willekeurige gedachten tot rust brengen vermindert de activiteit van de oppervlakkige intelligentie.
  • Niet reageren op externe stimuli vermindert de activiteit van oppervlakkige-intentie.
  • Externe zintuigen afsluiten vermindert de activiteit van oppervlakkig-bewustzijn (in de zin van waarneming).

Laat het scheidingsproces verder gaan door nu het diepe te versterken.

  • Luister subtiel naar de interne zintuigen van het lichaam en vervolgens naar het energieveld van het lichaam.
  • Gebruik een sterke diepe intentie om diepere processen in het lichaam op gang te brengen.
  • Verfijn op intelligente wijze de resulterende interactie tussen diepe waarneming en diepe intentie.

Dit is in essentie wat we doen in begin van onze meditatie, en dit is het doel de eerste minuten van de les.