StartersInfo

Deze info is voor de startersgroep

Organisatorische info

Communicatie en GDPR

Nuttige info TJM als school

Lesgeld : Tarieven en Rekeningnummer

Trainingsmomenten

Info ter ondersteuning van jouw Training

Focus punten 5 maanden

Ademhalingsoefeningen

Korte Vorm

Meditatie Lifting and Sinking